Ვადები და პირობები

ეს წესები და პირობები ასახავს Website Review Tool-ის გამოყენების წესებსა და წესებს.

ამ ვებსაიტზე წვდომით ჩვენ ვვარაუდობთ, რომ თქვენ ეთანხმებით ამ წესებსა და პირობებს. არ გააგრძელოთ Website Review Tool-ის გამოყენება, თუ არ ეთანხმებით ამ გვერდზე მითითებული ყველა პირობის დაცვას.

შემდეგი ტერმინოლოგია ვრცელდება ამ წესებსა და პირობებზე, კონფიდენციალურობის შესახებ განცხადებასა და პასუხისმგებლობის უარყოფის შესახებ შეტყობინებასა და ყველა შეთანხმებაზე: „კლიენტი“, „თქვენ“ და „თქვენი“ ეხება თქვენ, ამ ვებსაიტზე შესული პირი და შეესაბამება კომპანიის პირობებს და პირობები. „კომპანია“, „ჩვენი თავი“, „ჩვენ“, „ჩვენი“ და „ჩვენ“, ეხება ჩვენს კომპანიას. „პარტია“, „პარტიები“ ან „ჩვენ“, ეხება როგორც კლიენტს, ასევე საკუთარ თავს. ყველა პირობა ეხება შეთავაზებას, მიღებას და გადახდის განხილვას, რომელიც აუცილებელია კლიენტისთვის ჩვენი დახმარების პროცესის მაქსიმალურად შესაფერისად განსახორციელებლად, კლიენტის მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების მკაფიო მიზნით, კომპანიის მიერ მითითებული სერვისების მიწოდებასთან დაკავშირებით, შესაბამისად და ექვემდებარება ნიდერლანდების გაბატონებულ კანონს. ზემოაღნიშნული ტერმინოლოგიის ან სხვა სიტყვების ნებისმიერი გამოყენება მხოლობით, მრავლობით რიცხვში, კაპიტალიზაციაში და/ან მასში ან მათში აღებულია, როგორც ურთიერთშემცვლელი და, შესაბამისად, როგორც იგივე.

ქუქის ფაილები

ჩვენ ვიყენებთ ქუქიების გამოყენებას. Website Review Tool-ზე წვდომით თქვენ დათანხმდით ქუქიების გამოყენებაზე კონფიდენციალურობის დებულებასთან.

ინტერაქტიული ვებსაიტების უმეტესობა იყენებს ქუქიებს, რათა მოგვცეს მომხმარებლის დეტალების მოძიება თითოეული ვიზიტისთვის. ქუქი-ფაილებს ჩვენი ვებსაიტი იყენებს გარკვეული უბნების ფუნქციონირების გასააქტიურებლად, რათა გაუადვილოს ჩვენს ვებსაიტს სტუმრები. ზოგიერთი ჩვენი შვილობილი/სარეკლამო პარტნიორი შეიძლება ასევე გამოიყენოს ქუქიები.

ლიცენზია

არ უნდა:

  • მასალის ხელახლა გამოქვეყნება Website Review Tool-დან
  • გაყიდეთ, იქირავეთ ან ქველიცენზირებული მასალა Website Review Tool-ისგან
  • გაამრავლეთ, დააკოპირეთ ან დააკოპირეთ მასალა Website Review Tool-დან
  • კონტენტის ხელახლა გავრცელება Website Review Tool-დან

ეს შეთანხმება დაიწყება წინამდებარე თარიღიდან.

iFrames

წინასწარი თანხმობისა და წერილობითი ნებართვის გარეშე, თქვენ არ შეგიძლიათ შექმნათ ჩარჩოები ჩვენი ვებგვერდების ირგვლივ, რომლებიც რაიმე სახით ცვლის ჩვენი ვებსაიტის ვიზუალურ პრეზენტაციას ან გარეგნობას.

შინაარსის პასუხისმგებლობა

ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი ნებისმიერ შინაარსზე, რომელიც გამოჩნდება თქვენს ვებსაიტზე. თქვენ თანახმა ხართ დაიცვათ და დაგვაცვათ ყველა პრეტენზიისგან, რომელიც ჩნდება თქვენს ვებსაიტზე. არცერთ ვებსაიტზე არ უნდა გამოჩნდეს ბმული (ებ)ი, რომელიც შეიძლება განიმარტოს, როგორც ცილისმწამებლური, უხამსი ან კრიმინალური, ან რომელიც არღვევს, სხვაგვარად არღვევს ან მხარს უჭერს მესამე მხარის უფლებების დარღვევას ან სხვაგვარ დარღვევას.

უფლებათა დაჯავშნა

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას მოვითხოვოთ წაშალოთ ყველა ბმული ან რომელიმე კონკრეტული ბმული ჩვენს ვებსაიტზე. თქვენ ამტკიცებთ დაუყოვნებლივ წაშალოთ ყველა ბმული ჩვენს ვებსაიტზე მოთხოვნისთანავე. ჩვენ ასევე ვიტოვებთ უფლებას შევინარჩუნოთ ეს წესები და პირობები და ის აკავშირებს პოლიტიკას ნებისმიერ დროს. ჩვენს ვებსაიტთან მუდმივი ბმულით, თქვენ ეთანხმებით, რომ იყოთ ვალდებული და მიჰყვებით ამ ბმულის წესებსა და პირობებს.

ბმულების წაშლა ჩვენი ვებსაიტიდან

თუ ჩვენს ვებსაიტზე აღმოაჩენთ რაიმე ბმულს, რომელიც რაიმე მიზეზით შეურაცხმყოფელია, შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს დაგვიკავშირდეთ და შეგვატყობინოთ. ჩვენ განვიხილავთ თხოვნებს ბმულების წაშლის შესახებ, მაგრამ ჩვენ არ ვართ ვალდებული ან ასე და პირდაპირ გიპასუხოთ.

ჩვენ არ ვზრუნავთ ამ ვებსაიტზე არსებული ინფორმაციის სისწორეში, ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას მის სისრულესა და სიზუსტეს; არც გვპირდებით, რომ ვებსაიტი ხელმისაწვდომი დარჩება ან ვებსაიტზე არსებული მასალა განახლდება.

პასუხისმგებლობის უარყოფა

მაქსიმალურად დაშვებული მოქმედი კანონმდებლობით, ჩვენ გამოვრიცხავთ ყველა წარმომადგენლობას, გარანტიას და პირობას, რომელიც ეხება ჩვენს ვებსაიტს და ამ ვებსაიტის გამოყენებას. ამ უარის თქმაში არაფერია:

  • შეზღუდეთ ან გამორიცხეთ ჩვენი ან თქვენი პასუხისმგებლობა სიკვდილის ან პირადი დაზიანებისთვის;
  • შეზღუდეთ ან გამორიცხეთ ჩვენი ან თქვენი პასუხისმგებლობა თაღლითობის ან თაღლითური მცდარი ინფორმაციისთვის;
  • შეზღუდეთ ჩვენი ან თქვენი ნებისმიერი ვალდებულება ნებისმიერი გზით, რაც დაუშვებელია მოქმედი კანონმდებლობით; ან
  • გამორიცხეთ ნებისმიერი ჩვენი ან თქვენი ვალდებულება, რომელიც არ შეიძლება გამოირიცხოს მოქმედი კანონმდებლობით.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვები და აკრძალვები, რომლებიც მითითებულია ამ ნაწილში და ამ პასუხისმგებლობის სხვაგან: (a) ექვემდებარება წინა პუნქტს; და (ბ) არეგულირებს ყველა პასუხისმგებლობას, რომელიც წარმოიქმნება პასუხისმგებლობის შეზღუდვის საფუძველზე, მათ შორის, ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, დელიქტური და კანონიერი მოვალეობის დარღვევისთვის.

სანამ ვებსაიტი და ვებსაიტზე განთავსებული ინფორმაცია და სერვისები უფასოა, ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი რაიმე სახის დანაკარგზე ან დაზიანებაზე.